I v roce 2017 Schwarzkopf Professional pokračuje s projektem, který podporuje vzdělávání budoucích kadeřníků. Pomáhá nejmladším kadeřníkům, aby se rychle zapojili do praxe a získali trvalé místo v salonu. Dobrovolníci z řad profesionálních kadeřníků předávali své zkušenosti těm začínajících po 14 dní. 

Tito dobrovolníci jsou špičkoví kadeřníci, kteří v rámci projektu seznamují vybrané začínající kadeřníky nejen s praktickými základy řemesla, ale podrobně také s posledními trendy v oboru.

V letošním roce činil výběr 20 studentů za Českou a Slovenskou republiku velmi náročný, protože se do projektu přihlásilo nečekané množství velmi kvalitních studentů s výbornými referencemi. Je nám potěšením, že se do projektu opět zapojili jak odborní školitelé Schwarzkopf Professional, kteří se zaměřili především na moduly konzultace, technologie barvy a základy střihu, tak respektovaní kadeřníci z úspěšných salonů.

LÉTO VE JMÉNU VZDĚLÁVÁNÍ

V České republice projekt Shaping Futures oficiálně odstartoval 24. července a po dvoutýdenním intenzivním tréninku byl slavnostně zakončen prezentací studentů 4. srpna. Slavnostní zakončení projektu zároveň neslo podobu i tzv. job marketu (trhu práce), kde si mohli zástupci salonů rovnou vybrat juniory do svých salonů. Slovenské Shaping Futures začalo o týden později a slavnostní zakončení projektu proběhlo 11. srpna 2017. Již na tomto slavnostním zakončení vznikly první kontakty a nabídky spolupráce a my věříme, že úspěch projektu bude už jen podpořen tím, že se nám podařilo propojit čerstvě proškolené studenty s novými zaměstnavateli, a zajistit jim tak úspěšný start v kadeřnické kariéře.

PROFESIONÁLOVÉ VZDĚLÁVAJÍ

Během 14 dnů intenzivního tréninku se studenti naučili potřebné základy v oblasti střihu, barvy a konečné úpravy vlasů, osvojili si nové techniky a získali mnoho cenných rad a informací z praktického života v salonu. Své nově nabyté znalosti nakonec předvedli v rámci slavnostního zakončení přítomným profesionálům, a představili se tak případným budoucím zaměstnavatelům – partnerským salonům Schwarzkopf Professional. Aby se absolventům projektu začínalo na kadeřnické půdě snáze, získali navíc od Schwarzkopf Professional sadu profesionálního vybavení v hodnotě 5000 Kč.

Největší dávku inspirace a nadšení pro věc předali mladým absolventům kadeřničtí mistři na slovo vzatí. Na Slovensku to byl mezinárodní školitel Schwarzkopf Professional Tibor Prikler, technologové Radka Marková, Romana Fröhlichová a Jan Žyla či hairstylisté Veronika Šoder Nemcsok, Lukáš Bažík ze salonu Toni&Guy a Veronika Chren s Ivanou Završanovou z Donna Uomo. V Čechách se podíleli na akci, taktéž bez nároků na jakýkoli honorář, Michal Zapoměl, Aneta Krejžíková z Toni&Guy a odborní technologové Romana Topinková, Karolína Kadlecová, Romana Fröhlichová, Radka Marková, Jakub Okénka a Jan Žyla. Každý školicí den bylo zřetelné, že školitelé dávají do semináře nejen svoje znalosti a zkušenosti, ale především velký kus srdce. A nyní je jen na samotných absolventech, jak nabyté informace využijí ve své následné kariéře.

SHAPING FUTURES VE SVĚTĚ

Zatímco u nás pomáhá vzdělávací projekt Shaping Futures především k vyhledávání talentů a rychlejšímu zapojení mladých kadeřníků do kadeřnické praxe, v rozvojových zemích, kam byl na počátku směřován, skutečně mění osudy a životy mladých lidí. První akci tohoto typu nazvanou ještě Cut to Shape uskutečnil Schwarzkopf Professional Japan už v roce 2008 v kambodžském městě Battambang. Tento projekt byl směřován jako pomoc kambodžským dětem z ulice, nezletilým, násilně zneužívaným při pašování drog či nuceně pracujícím v továrnách. Měl jim nabídnout odlišnou alternativu, naučit je základu kadeřnického řemesla, aby mohly vzít život do vlastních rukou a vydat se vlastní cestou. Úspěch akce byl natolik velký, že se ve městě Battambang zopakoval i v následujících dvou letech. Ale to už tento projekt zaštítil Schwarzkopf Professional globálně a současně do něj zapojil i sdružení SOS dětských vesniček a řadu dalších dobrovolných organizací v Peru, Indii, Maroku, Litvě, Brazílii, Kolumbii, Vietnamu atd.