Na pozici PPS Managerky přišla do Schwarzkopf Professional Martina Slámová, která na této pozici zúročí své mnohaleté zkušenosti z obchodu a marketingu. Obor péče o vlasy pro ni znamená novou výzvu.

Martina Slámová, PPS ManagerV oboru vlasové péče jste nováček…
Ano. Dříve jsem pracovala především pro české i mezinárodní potravinářské společnosti. Zabývala jsem se obchodem, marketingem a organizováním eventů. V praxi jsem pracovala s lidmi, budovala obchodní týmy, volila obchodní strategie a určovala směr dalšího rozvoje. Schwarzkopf Professional je pro mě výzva, skvělá nová zkušenost a příležitost.

Je pro vás tento obor atraktivní?
Jsem žena, a proto je pro mě velmi zajímavé být členem týmu, který utváří komplexně systém péče o vlasy. Je to pro mě určitě zajímavá práce.

Je zkušenost z vašeho předchozího působiště přenositelná i na tento obor?
Zajisté ano, proto jsem tady. Pořád jde o obchod, ve své nové pozici budu rozvíjet jiné oddělení (Profesionální partnerský servis), než kde jsem dosud pracovala, nicméně co se týče mých znalostí, jako jsou obchodní dovednosti, leadership, komunikace s lidmi, vyjednávání podmínek a další, myslím si, že jsou tyto znalosti přenositelné.

Jaký je smysl vaší pozice?
Ve své práci pro Schwarzkopf Professional se zabývám řízením profesionálně-partnerského servisu. V praxi to znamená vedení, vzdělávání a rozvoj týmu technologů a asistentů. Tedy profesionálních špičkových kadeřníků vybraných ve speciálních výběrových řízeních na území České i Slovenské republiky. Tito jsou zaškolovaní, trénovaní na nejnovější trendy, produkty, styly, střihy a techniky, aby mohli následně toto know-how, které jim Schwarzkopf Professional poskytne, přenášet na naše klienty, což jsou kadeřníci našich salonů v České a Slovenské republice.
Nemalou součástí mojí práce je rovněž pořádání a organizování společenských akcí a eventů v obou zemích. Naší největší společenskou a prestižní záležitostí, která se koná každý druhý rok, je Czech & Slovak Hairdressing Awards.

Co jste už ve Schwarzkopf Professional stihla?Martina Slámová, PPS Manager
Absolvovala jsem mnoho schůzek, na kterých jsem měla možnost začít pracovat s našimi technology a asistenty, se kterými utváříme vizi dalšího rozvoje seminářů poskytovaných Schwarzkopf Professional. Jsou to skvělí kadeřníci a školitelé. Obdivuji jejich lásku k práci a dále touhu se vzdělávat a toto předávat na naši kadeřnickou veřejnost.

Už jste měla možnost se seznámit s produkty Schwarzkopf Professional?
Portfolio Schwarzkopf Professional je obrovské. Mám výhodu, že jsem žena, takže kadeřnické salony navštěvuji. Jsem zvídavý člověk, a tedy i v komunikaci se svojí kadeřnicí se zajímám o produkty, které v kadeřnickém salonu používá. Samozřejmě jsem začala pracovat na své produktové vzdělanosti u Schwarzkopf Professional a mohu potvrdit, že sortiment, který nabízíme je opravdu sofistikovaný a propracovaný od začátku péče o vlasy až do poslední stylingové úpravy.

Co vás zatím ve Schwarzkopf Professional nejvíce překvapilo?
Jsou to lidé, s nimiž přicházím do styku na každodenní bázi pracovního dne, ale také ti, které jsem měla doposud možnost poznat mimo kancelář a patří ke Schwarzkopf Professional. Jsou to profesionálové, osobnosti, a táhnou za jeden provaz. Vidím u nich obrovské nadšení pro to, co dělají, a také obrovskou lásku k práci, která je pro mě inspirující.
Také mě příjemně překvapil vysoce sofistikovaný systém výrobků, jejich použití a neustálý rozvoj produktů z hlediska technologického a designového. Vše je zaměřené, aby tyto výrobky byly ku prospěchu klientovi.

Zmínila jste, že součástí vaší profese je i organizace eventů. Předpokládám tedy, že i akce Kadeřník roku bude ve vaší kompetenci…
Kadeřník roku je prestižní a společenská akce, která se koná jednou za dva roky. Další nás čeká v roce 2019. Kadeřníka roku jsem vnímala již předtím, než jsem na pozici nastoupila. Teď mám možnost nahlédnout do materiálů z předcházejících ročníků, a dostat se tedy do zákulisí a hlouběji pod pokličku. Je to pro mě velká výzva, za kterou jsem ráda a na kterou se těším.

Co považujete pro svoji práci za nejdůležitější?
Co se týká práce samotné, je pro mě zásadní co nejvíce se dozvědět o Schwarzkopf Professional. Znát vše o produktech značky a spolupracovat na dosažení společných cílů se všemi odděleními. Rozvíjet svůj tým technologů a asistentů, abychom poskytovali co nejkvalitnější vzdělávání v oboru. S tím souvisí i to znát konkurenční společnosti, jak fungují, jaké mají portfolio. Jak se rozvíjí a co mají v plánu. Co se týká mé osoby, myslím si, že jsem velmi intuitivní člověk, který umí vnímat věci pro práci i život samotný. Sázím na svoji vytrvalost. Mám dar humoru, umím udělat lidi šťastnými a veselými a dostat z nich to nejlepší. Snažím se vždy vidět věci pozitivně.

S čím do Schwarzkopf Professional přicházíte?
Je to velká výzva. Přicházím se svými zkušenostmi a nadšením pro svěřený úkol.
Otevírají se mi úplně nové možnosti. Tato pozice nabízí jak osobní realizaci, tak rozvoj oddělení i týmu. Ráda komunikuji s lidmi jak na pracovní, tak soukromé úrovni. Při této komunikaci se otevírají nové možnosti a přicházejí nové nápady.

Na co se nejvíce těšíte?
Těším se na to, že budu schopná absorbovat veškeré aspekty této pozice a začnu se podílet na nových vizích, které Schwarzkopf Professional má. Těším se, až za mnou bude vidět dobře odvedená práce.

Už jste vyzkoušela salony Schwarzkopf Professional na vlastní kůži?
Zatím jsem neměla příležitost. Myslím si, že u mě, co se týče vlasů, žádné velké změny realizovány nebudou. Ale i tak se těším, až se oddám do rukou jednoho z našich profesionálů, jsou to výborní kadeřníci a určitě to pro mě bude přínosné.

Jaké své vlastnosti považujete pro tuto práci za zásadní?
Jsem schopná naslouchat, komunikovat, rozhodnout a řídit. Tyto vlastnosti mi pomáhají zvládat pozici, na kterou jsem přijata. Mám velký respekt k lidem. Uznávám základní hodnoty. Myslím si, že když k někomu přistupuji v dobrém duchu, mělo by se to tak i vracet.

Co se vám zatím ve Schwarzkopf Professional nejvíce líbí?
Jsem ráda, že jsem nastoupila do týmu lidí Schwarzkopf Professional, který má můj obdiv. Schwarzkopf Professional má skvělé know-how, které nám všem pomáhá v práci. Líbí se mi, že Schwarzkopf Professional dělá lidi šťastnými. Která žena jde ke kadeřníkovi, aby odcházela nešťastná. Myslím si, že žádná. Máme tedy skvělou možnost, že můžeme ženy i muže dělat šťastnými. A to je skvělá práce.

Vystudovaná ekonomka Martina Slámová (43) pochází z Moravy. V byznyse i osobním životě hodně spoléhá na vlastní intuici, uznává standardní hodnoty jako je respekt a úcta k odvedené práci, kolegům.