Bonding technologie jsou revolucí ve vlasovém průmyslu. Proč? Vazby ve vlasech zajišťují soudržnost a pevnost a silně váží všechny složky dohromady.